Budowa zbiorczego kolektora ścieków na odcinku Krasne - Krasiniec