Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mosaki-Rukle - Kurowo