Docieplenie ścian zewnętrznych w budynku gimnazjum w Krasnem - I etap