Wykonanie bieżących prac utrzymaniowych na drogach gminnych w gminie Krasne