Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Krasne - zamówienie uzupełniające