Dostawa i montaż wyposażenia do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Zielonej i w Krasnem