Krasne: Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do grunt闚 rolnych 畜iki - Kozin
Numer og這szenia: 136120 - 2008; data zamieszczenia: 20.06.2008
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: Tak, numer og這szenia w BZP: 96783 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, ul. Adama Mickiewicza, 06-408 Krasne, woj. mazowieckie, tel. 023 6710017, fax 023 6710017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do grunt闚 rolnych 畜iki - Kozin.

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego i 豉manego. Odcinek od km 0+000 km do km 1+750, d逝g. 1750 m. D逝go嗆 odcinka 1750. Szeroko嗆 nawierzchni 5,50 m. Powierzchnia 9.625 m2.

II.1.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.23.32.00-1.

II.1.5) Ca趾owita ko鎍owa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT) obejmuj帷a wszystkie zam闚ienia i cz窷ci: 162140 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 20.06.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ。YCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN (bez VAT)

3255