☰ Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek;
  2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej;
  3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł.

Opłaty można dokonać w kasie urzędu lub na konto BS Przasnysz nr 36 8924 0007 0030 0156 2003 0001

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urząd Gminy Krasne

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Uwagi:

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać we wniosku swój interes prawny albo powołać się na przepis prawa, z którego wynika obowiązek uzyskania urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego.

Pełnomocnictwo:

W przypadku działania przez pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz udokumentowania dokonania opłaty skarbowej zgodnie z  postanowieniami art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000) w związku z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. o zapłacie opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330)

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
  4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186)

Załączniki:

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP
(34 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sztukert Sylweriusz
(2020-03-27 11:37:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP
(387 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sztukert Sylweriusz
(2020-03-27 11:37:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Anna Kopka
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Sztukert Sylweriusz
(2020-03-27 11:59:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 10883885