☰ Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

Funkcję Sekretarza sprawuje mgr inż. Jan Wołosz

Sekretarz Gminy - zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu.

Do zadań Sekretarza należy:

 1. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie.
 2. Organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy.
 3. Opracowanie projektu organizacyjnego Urzędu.
 4. Adaptacja zawodowa nowo zatrudnionych pracowników samorządowych.
 5. Nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli.
 6. Nadzorowanie zadań związanych z przygotowaniem projektów uchwał Rady oraz projektów zarządzeń Wójta.
 7. Organizowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendum i spisów.
 8. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.
 9. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 10. Nadzorowanie poprawności prowadzenia spraw i wydawanie decyzji zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.
 11. Podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie.
 12. Opracowanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy.
 13. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu.
 14. W przypadku nieobecności Wójta sekretarz wykonuje zadania Wójta.
 15. Utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu w sprawach:
 • warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku,
 • świadczeń socjalnych,
 • podwyższenia kwalifikacji zawodowych.
Wytworzył:
Agnieszka Żark
(2003-05-16)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Sztukert Sylweriusz
(2014-03-11 13:17:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 10883885