☰ Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Herb Gminy Krasne, na błękitnej tarczy, czarny kruk ze złotym pierścieniem w dziobie, stojący na złotym krzyżu, wspartym na srebrnej podkowie.

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Opis:

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Termin załatwienia sprawy:

  1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
  2. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem

Opłaty:

  • Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie.
  • W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

  1. Sekretariat Urzędu.
  2. Poczta e-mail: ug_krasne@krasne.pl
  3. Tel/fax: 236710017

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasne.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.)

Wytworzył:
Agnieszka Żark
(2003-07-03)
Udostępnił:
Daniel Wielechowski
(2003-07-03 09:35:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2019-01-11 09:01:50)
 
 
liczba odwiedzin: 4532347

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X