☰ Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Herb Gminy Krasne, na błękitnej tarczy, czarny kruk ze złotym pierścieniem w dziobie, stojący na złotym krzyżu, wspartym na srebrnej podkowie.

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

RODO - Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dla interesantów  Urzędu Gminy w Krasnem


Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) /RODO/z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/ informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w Krasnem, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne.

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Anna Pogorzelska, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: rodoanka@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z póż.zm./ oraz innych ustawach .. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c i  e, oraz art.9 ust.1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni urzędnicy Urzędu Gminy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2018-07-18 09:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2020-03-09 10:18:17)

 
 
liczba odwiedzin: 4532252

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X