☰ Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Herb Gminy Krasne, na błękitnej tarczy, czarny kruk ze złotym pierścieniem w dziobie, stojący na złotym krzyżu, wspartym na srebrnej podkowie.

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Krasnem

Urząd Gminy Krasne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Krasnem.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylweriusz Sztukert.
 • E-mail: sylwek@krasne.pl
 • Telefon: 23 671 00 17

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Krasne
 • Adres: Wójt Gminy Krasne, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne
 • E-mail: ug_krasne@krasne.pl
 • Telefon: 23 671 00 17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Krasnem zlokalizowany jest w miejscowości Krasne, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne.

 • do budynku prowadzą 2 wejścia główne do których prowadzą schody, oraz 1 wejście tylne przy którym znajduje się podjazd dla osób na wózkach, znajdujący się przy schodach.
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • w budynku nie ma windy.
 • dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na wyższe piętra prowadzą schody.
 • przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

brak

Inne informacje i oświadczenia

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej

Wytworzył:
Sylweriusz Sztukert
(2015-08-07)
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2015-08-07 13:12:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2021-03-09 11:31:18)

 
 
liczba odwiedzin: 4532120

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X