Referent do spraw obsługi systemów informatycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem