Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem