Podstawy prawne działania samorządu

  1. Rozdział VII Konstytucji RP.
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).
  3. Statut Gminy.
  4. Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców.
Wytworzył:
Agnieszka Żark
(2003-06-27)
Udostępnił:
Daniel Wielechowski
(2003-06-27 14:12:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2019-11-19 10:21:59)