Sprzedaż lokali w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców