Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne