Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  • w terminie od 03 lutego 2020 r. do 02 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 03 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

  • do 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
  • do 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku należy dodatkowo dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych DJP dla bydła w gospodarstwie producenta rolnego za rok 2019.

Więcej informacji o wydawaniu dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego na stronie ARiMR

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wazne-dla-posiadaczy-bydla-liczba-djp.html

Załączniki:

plik pdf - Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego
(871.24 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2019-01-10 10:31:51)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Załącznik do wniosku Załącznik do wniosku
(208.78 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2018-02-05 11:30:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Łukasz Wojtalewski
(2019-01-10)
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2015-05-04 08:19:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2020-01-30 14:36:43)