Stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem