☰ Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Grafika zawierająca herb Krasne

Piątek 18.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wycinka drzew lub krzewów

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w wypadku, gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości.
  2. W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
  3. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność wymagana jest zgoda współwłaścicieli.
  4. Potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości.

Opłata skarbowa:

Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu – pok. nr 4, godz. pracy 7.30-15.30.

Termin załatwienia sprawy:

  1. W ciągu miesiąca,
  2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:

Insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami, pok. nr 7, godz. pracy 7.30-15.30.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

  1. Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
  2. Organ może uzależnić udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów we wskazane przez siebie miejsce albo zastąpienia drzew lub krzewów przewidzianych do usunięcia innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.
  3. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Podstawa prawna:

art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.).

Załączniki:

plik pdf - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
(61.66 KB)
Wniosek
Wytworzył:
Łukasz Wojtalewski
(2015-06-01)
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2015-06-01 13:46:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2015-06-01 13:49:50)
Wytworzył:
Łukasz Wojtalewski
(2014-01-01)
Udostępnił:
Daniel Wielechowski
(2003-06-23 11:38:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2018-03-20 10:41:21)
 
 
liczba odwiedzin: 4053075

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X