☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Herb Krasne

Czwartek 28.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia;
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • przedmiot działalności gospodarczej;
 • adres punktu sprzedaży;
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Opłaty:

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy lub w kasie urzędu przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. (na podst. art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  Dz. U. z 2018 r., poz. 2137)

 • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo - 43,75 zł;
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 43,75 zł;
 • powyżej 18 % zawartości alkoholu - 175,00 zł.

Nr rachunku Urzędu Gminy w Krasnem - Bank Spółdzielczy w Przasnyszu nr 36 8924 0070 0030 0156 2003 0001

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

 1. Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Krasne w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
 2. Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Krasne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

 1. Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Wójta Gminy Krasne po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.
 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
 • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
 • powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018, poz. 2137 z późn. zm.).
 2. Uchwała Nr VI/34/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 29.08.2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne.
 3. Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne.

Druki do pobrania:

plik doc - Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(28.5 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2017-04-13 13:18:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Sylweriusz Sztukert
Udostępnił:
Daniel Wielechowski
(2003-06-20 11:36:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2019-11-13 14:29:22)
 
 
ilość odwiedzin: 3779134

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X