☰ Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Grafika zawierająca herb Krasne

Sobota 10.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej;
  2. Karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egzemplarze + wersja elektroniczna);
  3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar na który będzie ono oddziaływać;
  4. Wypis z rejestru gruntów;
  5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

205,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji. (Ustawa z dnia 16 lipca 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)

Opłaty można dokonać w kasie urzędu lub na konto BS Przasnysz nr 36 8924 0007 0030 0156 2003 0001

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Krasne – insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami - pokój nr 11

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji - ok. 3 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Krasne w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

Załączniki:

plik pdf - Wzór wniosku o wydanie decyzji Wzór wniosku o wydanie decyzji
(59.58 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2015-05-06 13:07:16)
Ostatnio zmodyfikował:

plik doc - Wzór wniosku o wydanie decyzji Wzór wniosku o wydanie decyzji
(14 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2014-03-13 11:53:37)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wzór karty informacyjnej Wzór karty informacyjnej
(51.96 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2014-03-13 11:53:36)
Ostatnio zmodyfikował:

plik doc - Wzór karty informacyjnej Wzór karty informacyjnej
(23 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2014-03-13 11:53:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Łukasz Wojtalewski
(2014-01-01)
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2007-07-26 08:46:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2018-12-05 13:59:51)
 
 
liczba odwiedzin: 4356222

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X