☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Herb Krasne

Wtorek 23.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie na pobyt stały dla cudzoziemców - w urzędzie

Jeśli jesteś cudzoziemcem i przeprowadzasz się do Polski na stałe, zamelduj się. Sprawdź, jak to zrobić.

Kiedy się zameldować

 • najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce — jeśli jesteś:
  • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  • obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  • obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
 • najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce — jeśli nie zaliczasz się do powyższej grupy.

Czy musisz to zrobić osobiście

Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają wyjazd za granicę osób, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Gdzie zgłosić zameldowanie na pobyt stały

W urzędzie gminy, na terenie której będziesz teraz mieszkać.

Co przygotować

 • formularz zgłoszenia pobytu stałego — pobierz i wypełnij w domu. Wniosek ten możesz dostać też w urzędzie gminy,
 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — przynieś JEDEN z dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:
 • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania, musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt na formularzu zgłoszenia pobytu. Dokument, który potwierdzi jej tytuł prawny do mieszkania, pokaż w urzędzie,
 • jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej — przygotuj:
  • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo,
 • jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej — przygotuj:
  • ważny dokument podróży,
  • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie masz takiej możliwości — inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE,
 • jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej — oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, przygotuj:
  • ważny dokument podróży
  • oraz JEDEN z następujących dokumentów:
   • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Polsce,
   • „Zgoda na pobyt tolerowany”
   • zezwolenie na pobyt stały,
   • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
   • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Ile będziesz czekać

Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Po zameldowaniu urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Zaświadczenie będzie ważne, dopóki nie zmienisz miejsca zameldowania.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Źródło: https://obywatel.gov.pl

Wytworzył:
Informacja ze strony Ministerstwa Cyfryzacji
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2019-01-15 10:29:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2019-01-24 13:14:43)
 
 
ilość odwiedzin: 3033664

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X