☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Herb Krasne

Czwartek 28.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych w art. 18 ust. 12

 • likwidacji punktu sprzedaży;
 • upływu terminu ważności zezwolenia;
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 • niedopełnienia w terminach obowiązku:
  • złożenia oświadczenia
  • dokonania opłaty

organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia;
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • adres i rodzaj punktu sprzedaży;
 • wnioskowany termin ważności zezwolenia.

2. Wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych z uwzględnieniem ilości i wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika - stosowne pełnomocnictwo.

Opłaty:

Za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi (na podst. art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. z 2018 r., poz. 2137):

 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18%.

Nr rachunku Urzędu Gminy w Krasnem - Bank Spółdzielczy w Przasnyszu nr 36 8924 0070 0030 0156 2003 0001, lub w kasie Urzędu

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Krasne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018, poz. 2137 z późn. zm.)

Druki do pobrania:

plik doc - Wniosek o wydanie zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych Wniosek o wydanie zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
(29 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2017-04-13 14:21:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Sylweriusz Sztukert
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2015-04-30 15:04:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2019-11-13 14:30:38)
 
 
ilość odwiedzin: 3778655

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X