www.bip.gov.pl

Krasne

Herb Krasne

Niedziela 19.04.2015

zaawansowane
Ogłoszenie o zamówieniu
Wytworzył:
Paweł Kołakowski Wójt Gminy
(2013-07-04)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2013-07-04 12:26:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wytworzył:
Paweł Kołakowski Wójt Gminy
(2013-07-04)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2013-07-04 12:27:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Wytworzył:
Paweł Kołakowski Wójt Gminy
(2013-07-04)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2013-07-04 12:27:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków
Wytworzył:
Paweł Kołakowski Wójt Gminy
(2013-07-04)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2013-07-04 12:27:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz usług
Wytworzył:
Paweł Kołakowski Wójt Gminy
(2013-07-04)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2013-07-04 12:27:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie cechy merytoryczne i techniczne komponentu elearningowego
Wytworzył:
Paweł Kołakowski Wójt Gminy
(2013-07-04)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2013-07-04 12:27:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie brak podstaw do wykluczenia
Wytworzył:
Paweł Kołakowski Wójt Gminy
(2013-07-04)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2013-07-04 12:28:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór umowy
Wytworzył:
Paweł Kołakowski Wójt Gminy
(2013-07-04)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2013-07-04 12:28:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej
Wytworzył:
Paweł Kołakowski Wójt Gminy
(2013-07-04)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2013-07-04 12:28:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Wytworzył:
Paweł Kołakowski Wójt Gminy
(2013-07-04)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2013-07-04 12:28:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wykaz kadry
Wytworzył:
Paweł Kołakowski Wójt Gminy
(2013-07-04)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2013-07-04 12:28:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wytworzył:
Paweł Kołakowski Wójt Gminy
(2013-07-18)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2013-07-18 13:54:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wytworzył:
Paweł Kołakowski Wójt Gminy
(2013-07-25)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2013-07-25 10:29:39)
Ostatnio zmodyfikował:

DRUKUJDrukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 880771

Zaokrąglony róg prawy