☰ Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Grafika zawierająca herb Krasne

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa w Urzędzie Gminy Krasne

W Urzędzie Gminy Krasne prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

Stanowisko ds. kadr, obronnych i obsługi Rady Gminy

 • rejestr uchwał Rady Gminy;
 • rejestr zarządzeń Wójta Gminy;
 • rejestr interpelacji i wniosków radnych;
 • rejestr skarg i wniosków;
 • książka kontroli zewnętrznych;
 • ewidencja delegacji służbowych;
 • ewidencja zatrudnienia;
 • archiwum oraz ewidencje akt przyjętych z komórek organizacyjnych;
 • rejestr gminnych jednostek organizacyjnych;
 • ewidencja czasu pracy; 

Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki gruntami i drogownictwa

 • gminna ewidencja zabytków

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami:

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat:

 • ewidencja podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego;
 • rejestr podań: umorzenia, odroczenia, ulgi;
 • rejestr ulg inwestycyjnych;
 • rejestr ulg z tytułu zakupu gruntów;

Stanowisko ds. pomocy publicznej:

 • ewidencja podatku od środków transportowych;
 • ewidencja podań;
 • ewidencja czynszów;
 • ewidencja pomocy publicznej;

Stanowisko ds. obsługi informatycznej:

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych i działalności gospodarczej:

Informacja o sposobach i zasadach udostępniania danych zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach:

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach udostępniane są w siedzibie Urzędu Gminy na wniosek zainteresowanego podmiotu. Informacji udziela pracownik prowadzący dany rejestr bądź ewidencję z zastrzeżeniem informacji, których udostępnienie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Wytworzył:
Sylweriusz Sztukert
(2013-06-13)
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2013-06-13 12:09:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2018-09-27 12:36:40)
 
 
liczba odwiedzin: 4112711

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X