☰ Menu Prawe Menu ☰
Krasne
Grafika zawierająca herb Krasne

Sobota 10.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krasne są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Krasne. Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek ten powinien zawierać:

  • nazwę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • numer REGON,
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

  1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
  2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z późn. zm.)”. 

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

  1. nazwę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, który Wójt Gminy Krasne utworzy z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wzór wniosku o wpis do rejestru

 Informacja na temat pliku (pobierz plik .pdf)

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków

  (pobierz plik .pdf)

Wytworzył:
Łukasz Wojtalewski
Udostępnił:
Sylweriusz Sztukert
(2012-10-02 13:42:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylweriusz Sztukert
(2019-03-11 10:12:10)
 
 
liczba odwiedzin: 4356097

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X